Random Thoughts #4 – Anything Could Be Worse

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Bila mata membaca aksara demi aksara. Bila dunia tanpa sempadan.
Bila gerak tangan tanpa terkawal.

Maka, apa yang baik boleh sahaja menjadi buruk.
Tali pun akan tidak mampu menjeratnya.

# anda jumpa signifikannya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *